head


VW
line

permashine

Perma-Shine metoden – En lackskyddsbas som förenar sig
med lacken. Perma-Shine är inget vax utan ett lackskydd som har utvecklats genom ett omfattande forskningsarbete av kemister
och färgexperter. Resultatet har blivit ett perfekt lackskydd till
en rimlig kostnad. Detta är behandlingen som man bara gör
1 gång, inga återbehandlingar eller restriktioner för hur du
måste sköta bilen.
6 års garanti!

Resultatet - aldrig mera vax - lacken fortsätter glänsa...
Den yta vi nu har motsvarar nybilskvalitet i kulör men med förhöjd glans. Lacken är
nu väl förberedd att möta dagens trafikmiljö med dess luftföroreningar. Perma-Shine
behandlingen innebär att du har fått en bil med en avstötande lackyta som är lätt att
tvätta och hålla ren – en bil med längre livslängd och ökat värde, utan att behöva
vaxa den. Bara för att du har behandlat bilen med Perma-Shine betyder det inte att
du inte får stenskott eller repor. Du kan tvätta bilen med hur mycket eller hur ofta du vill
med avfettning, får du repor kan du även polera bilen utan att behandlingen försvinner.
Så länge det finns lack på bilen, så länge sitter Perma-Shine behandlingen i lacken.

 

 

Perma-Shine steg för steg...

1)   I lackytan finns avlagringar kvar av vägsalt,
sot, asfaltrester och andra föroreningar som
måste avlägsnas.

2)   Perma-Shine behandlingen inleds med att
bilen noggra
nt tvättas med Perma auto-prep.
Föroreningar, enligt uppräkningen i punkt 1,
avlägsnas och ytan blir rengjord på djupet.

3)  Perma-Blue conservator arbetas in i lack-
skiktet med en oscilerande polermaskin.
Perma-Blue penetrerar genom hela färglagret
ned till karossplåten och fungerar som en
konservator för lackskiktet.

4)   Perma-Shine reactor arbetas in enligt
samma metod som Perma-Blue och förenas
med lackmolekylerna samt försluter lackytans
porer och bildar en högglansig, hård, smuts-
avstötande och stark lackyta.
PERMA-SHINE GER 6 ÅRS GARANTI !!!

 

varianter
 

RecondService AB           Faktorvägen 2, 434 37 Kungsbacka           Telefon: 0300-151 10           Mobil 0736-37 14 13          info@recondservice.com